Odsłon 3 
Rating  1/5 
PRZEGLĄD - Tygodnik
Odsłon 4 
Rating  1/5 

Odsłon 8 
Rating  1/5 

Odsłon 14 
Rating  1/5 

Odsłon 27 
Rating  0/0 
AMBIENTE - Kwartalnik
Odsłon 4 
Rating  1/5 
KOCIOŁ - Kwartalnik